A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 04.04.2018 15:20
Кількість переглядів: 1512

Фото без опису

Приватне підприємство «ТРІЕЛ-АГРО», код ЄДРПОУ 34438631, інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання: 75200, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд.3, тел. (05538) 2-21-93, 050 9285357

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планова діяльність, її характеристика:

            Будівництво системи закритих напірних трубопроводів від тимчасової насосної станції на Перекопському каналі для зрошення земель, що знаходяться в оренді ПП «ТРІЕЛ-АГРО» в адміністративних межах Мирненської об’єднаної територіальної громади Каланчацького району Херсонської області.           

Технічна альтернатива 1.

            Будівництво системи відкритих каналів від тимчасових насосної станції на Перекопському каналі для зрошення земель, що знаходяться в оренді ПП «ТРІЕЛ-АГРО» в адміністративних межах Мирненської об’єднаної територіальної громади Каланчацького району Херсонської області.

            У зв’язку з малим коефіцієнтом земельного використання, великими витратами на випаровування та фільтрацію, необхідністю будівництва скидної мережі технічна альтернатива 1 в подальшому не розглядається.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 не розглядається.

3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планової діяльності:

            Землі площею 490га, що знаходяться в оренді ПП «ТРІЕЛ-АГРО» в адміністративних межах Мирненської об’єднаної територіальної громади Каланчацького району Херсонської області.

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1.

            Територіальна альтернатива 1 не розглядається.

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 2.

            Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.

            Збільшення врожайності сільськогосподарських культур та обсягів валової сільськогосподарської продукції в Каланчацькому районі Херсонської області. Створення нових робочих місць для населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

            Площа зрошення - 490га. Орієнтовна протяжність водопровідних мереж -  5852м. Діаметри трубопроводів: Æ630х8мм сталь; Æ530х8мм сталь; ПЕ-100 SDR21 Æ315х15мм;  ПЕ-100 SDR21 Æ280х13,4мм; ПЕ-100 SDR21 Æ200х9,6мм. Витрати води на зрошення – 532л/с. Напір насосної станції – 60м. Річна потреба у воді -  2292594м3.

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами.

            Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно нормативам та діючого законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативного впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов’язані зі здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров’я населення та його безпеки, стурбованістю людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на використання земель.

щодо технічної альтернативи 1:

            Крім вищезазначених обмежень з метою запобігання аварій на трубопроводах і, як наслідок, підняття рівнів ґрунтових вод й засолення ґрунтів, слід суворо дотримуватися правил експлуатації напірних трубопроводів з дотриманням режиму зрошення. Перед початком поливу треба виконати ревізію всієї запірної та регулюючої арматури, перевірити трубопроводи на наявність поривів та усунути наявні дефекти. Трубопроводи на зимовий та ремонтний періоди спорожнюються.

щодо технічної альтернативи 2:

            Обмеження щодо технічної альтернативи 2 не розглядаються.

щодо територіальної альтернативи 1:

            Розриви між зрошувальними трубопроводами, що проектуються, та газопроводом прийняті згідно СНіП 2.05.06-85 та ДСТУ4219-2003.  

            Забір води з каналу буде здійснюватися пересувними електричними насосними агрегатами, що унеможливлює забруднення навколишнього середовища.

            Планове розташування напірних трубопроводів щодо ВЛ-35кВ виконано згідно п.2.33 ДБН В.2.4-1-99.

            Враховано розміри санітарно-захисної смуги джерела зрошення.

щодо територіальної альтернативи 2:

            Обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

щодо технічної альтернативи 1:

            Виконання геологічних, гідрогеологічних та грунтових вишукувань згідно ДБН А.2.1-1-2014 та ДСТУ Б.В.2.1-6-2000.

            Виконання лабораторних досліджень якості води, що подається на зрошення.

            Виконання контрольно-інспекторського обстеження джерела зрошення та прилеглих територій.

щодо технічної альтернативи 2:

            Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

            Коефіцієнт земельного використання закритої зрошувальної мережі дорівнює 1,0. Втрати води відсутні. Необхідності в улаштуванні скидної мережі та водонакопичувача не існує.

щодо територіальної альтернативи 2:

            Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.

щодо технічної альтернативи 1:

Клімат та мікроклімат:

            Негативного впливу на клімат та мікроклімат під час будівництва та експлуатації об’єкта не передбачається.

Повітряне середовище:

            Забруднення повітряного середовища та шумове забруднення в період робіт з будівництва даного об’єкта буде мати тимчасовий характер.

            Забруднення повітряного середовища та шумове забруднення під час експлуатації об’єкта відсутнє.

Геологічне середовище:

            Закрита мережа виконується з сертифікованих сталевих та поліетиленових труб. Втрати води з закритої мережі виключені. Негативного впливу на геологічне середовище не передбачається.

Водне середовище:

            Забір води з Перекопського каналу буде здійснюватися пересувними електрифікованими насосними агрегатами, обладнаними піддонами, що унеможливлює забруднення поверхневих вод. Потенційні джерела забруднення ґрунтових вод відсутні.

Ґрунт:

            Під час будівництва виконуються заходи по збереженню рослинного ґрунту. Дотримання режимів зрошення не приведе до заболочення та засолення території.

            Негативного впливу на ґрунт не передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:

            Негативний вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище:

            Ввід в дію зрошення надасть можливість створення нових робочих місць і, як наслідок, збільшить зайнятість населення. Забруднення повітряного середовища, яке носить тимчасовий характер при проведенні будівельних робіт не буде негативно впливати на життєдіяльність населення.

Навколишнє техногенне середовище:

            Планове розташування системи закритих трубопроводів відносно існуючих комунікацій виконано згідно діючих норм та погоджено з установами, що експлуатують вищенаведені комунікації.

            Негативного впливу на навколишнє техногенне середовище не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

            Система закритих напірних трубопроводів не потребує відчуження землі в постійне користування, а також не потребує додаткової скидної мережі, що мінімізує негативні явища можливого впливу на довкілля.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

9. Належність планової діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

            Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст.3 п.3 п.п 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається ДАБІ, висновок з оцінки впливу на довкілля.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної Державної адміністрації, пров. Козацький, буд.10, м. Херсон, Херсонська область, 73026, тел/факс (0552) 26-31-95; email: dp-ekoligy@khoda.gov.ua; контактна особа Шевченко Наталія Ігорівна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь