Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

Мирненська селищна рада згідно до розпорядження селищного голови від 18 грудня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Начальника відділу фінансів

Дата: 18.12.2020 16:59
Кількість переглядів: 1084

 

Фото без опису

 

МИРНЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КАЛАНЧАЦЬКОГО  РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

С Е Л И Щ Н О Г О   Г О Л О В И

 

18  грудня  2020 року                                                    № 109

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

                  Начальника  відділу  фінансів.

      

        Відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи Мирненської селищної ради – начальника відділу  фінансів.

2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади згідно з додатком №1.

3. Повідомлення про оголошення конкурсу (додаток №2) опублікувати на офіційному сайті Мирненської селищної ради.

4. Іспит провести відповідно до затвердженого Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в  апараті управління селищної  ради.

5. Затвердити перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу  фінансів (додаток 3).

6. Канівець І.С., секретарю селищної ради, забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантної посади протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу.

 

 

Селищний голова                                      А.М. Сучок

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження селищного голови

від 18.12 2020 року № 109

 

 

 

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади

          начальника  відділу  фінансів

 

 

 • повна вища  освіта відповідного  напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи за  спеціальністю  не менше як 5 років;
 • знання законодавчих актів, що регламентують  фінансову діяльність  бюджетної  організації.  Фінансове  право;
 • знання   методичних, нормативних  матеріалів з фінансово-економічної діяльності  бюджетної  організації;

 

    

 

 

 

 

    Секретар ради                                                          І.С. Канівець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження селищного голови

від 18.12.2020 року № 109

 

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення Мирненська селищна рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  начальника відділу  фінансів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії селищної ради такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копію документа, який посвідчує особу; копію військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Додаткова інформація за телефоном    39083 або 37002.         

 

 

 

 

Секретар ради                                                         І.С. Канівець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження селищного голови

від 18.12.2020 року № 109

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Державний бюджет України (стаття 96).

15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 16, 60).

6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання  корупції"

 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України

2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику
 • державний колегіальний орган, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику
 • консультативно-дорадчий орган щодо попередження, виявлення та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових
 • спеціально уповноважений державний орган, який протидіє кримінальним корупційним правопорушенням та вживає інші передбачені законом заходи щодо протидії корупції

3. Які особи НЕ відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • члени Кабінету Міністрів України
 • народні депутати України
 • Президент України
 • сільські, селищні, міські голови


4. Які з наведених посадових осіб є уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, а також інші посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
 • Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
 • посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства з питань запобігання корупції
 • уповноважені члени Національного агентства з питань запобігання корупції

5. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові, заступнику Голови Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • Генеральний прокурор України або заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
 • детектив Національного антикорупційного бюро України
 • прокурор Офісу Генерального прокурора
 • прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

6. На який строк призначається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • 4 роки
 • 2 роки
 • 6 років
 • безстроково

7. Що НЕ належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень
 • залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики
 • здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
 • організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції

8. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

 

 • скласти протокол про таке правопорушення для подальшого направлення до суду
 • затвердити обґрунтований висновок та надіслати його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції для складання протоколу про таке правопорушення та подальшого направлення до суду
 • поінформувати органи Національної поліції для складання протоколу про таке правопорушення та подальшого направлення до суду
 • поінформувати спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції державного органу в якому працює особа для складення протоколу про таке правопорушення та подальшого направлення до суду

9. Зазначте, що з наведеного належить до гарантій незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • особливий порядок відбору, призначення та припинення повноважень його Г олови
 • особливий, встановлений законом порядок фінансування та матеріально- технічного забезпечення
 • спеціальний статус

10. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

 • Верховною Радою України
 • Кабінетом Міністрів України
 • Президентом України
 • Радою національної безпеки і оборони України

 

                                             V.Фінансове  право

 

1.Поняття  фінансів. Фінансова  діяльність  держави  та  органів  місцевого  самоврядування.

2.Правове регулювання  фінансового  контролю.

3.Поняття  бюджету. Бюджетна  система  України.

4.Правові  основи оподаткування  в  Україні.

5.Правове  регулювання  державних  та  місцевих  видатків.

6.Фінансово- правове регулювання банківської  діяльності  та  грошового  обігу.

7.Правове  регулювання  фінансового  контролю.

 

 

                                         VI. Бюджетний  кодекс

1. Принципи бюджетної системи України (стаття 7).

2. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків та кредитування бюджету (стаття 9-10).

3. Джерела фінансування бюджету (стаття 15).

4.Структура місцевих  бюджетів (стаття 63).

5.Склад  доходів загального фонду  бюджетів  сіл, селищ, міст (стаття 64).

6.Надходження  спеціального фонду  місцевих   бюджетів (стаття 691).

7.Видатки  та кредитування місцевих  бюджетів (стаття 70).

8.Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом (стаття 72).

9.Позики  місцевим  бюджетам (стаття 73).

10. Організаційні засади складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів (стаття 75).

11. Затвердження місцевих бюджетів (стаття 77).

12. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78).

13. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет (стаття 79).

14. Звітність про виконання місцевих бюджетів (стаття 80).

15. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст (стаття 89).

16. Види міжбюджетних трансфертів. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (стаття 96-97).

17. Освітня субвенція (стаття 1032).

18. Медична субвенція (стаття1034).

19.Повноваження органів державного фінансового контролю з контролю за дотриманням бюджетного законодавства (стаття 113).

20. Порушення бюджетного законодавства (стаття 116).

21. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119).

22. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства (стаття 121).

 

 

 

 

   Секретар ради                                                   І.С. Канівець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь