Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора)

Дата: 24.01.2022 08:43
Кількість переглядів: 425

 

Фото без опису

                                                    Фото без опису

МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КАЛАНЧАЦЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19 січня 2022 року                                                                   № 11

Про організацію та проведення конкурсу з

визначення виконавця послуг з вивезення

твердих побутових відходів  на території

Мирненської громади (крім приватного сектора)

 

         З метою  впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, розвитку ринкових відносин, забезпечення якісного та своєчасного вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора), відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про  відходи», постанови  Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 « Питання надання послуг  з вивезення  побутових відходів» та  постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070 «Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами» , керуючись статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами благоустрою, забезпечення чистоти та порядку Мирненської територіальної громади на 2021-2024 роки», затверджених рішенням  ІV сесії VІІІ скликання від 24.03.2021 року №76, виконавчий комітет Мирненської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити  Положення про порядок проведення конкурсу з надання послуги з вивезення твердих побутових відходів  на території Мирненської громади (крім приватного сектора) (додаток №1).

 

2. Оголосити конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Мирненської громади (крім приватного сектора).

 

3.Затвердити склад конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора) , згідно додатку №2.

 

4. Затвердити  конкурсну документацію  з умовами проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора), згідно додатку № 3.

 

5. Оприлюднити проведення конкурсу на сайті Мирненської  громади.

 

6. Конкурсній комісії провести конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

 

7. Рішення конкурсної комісії про результати проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора) подати на розгляд виконавчого комітету Мирненської селищної ради.

 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  Ніколаєва В.В. заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та ЖКГ.   

 

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради та ЖКГ                                                      Віталій НІКОЛАЄВ

 

 

Додаток №1 

                до рішення виконкому

                                                                         Мирненської селищної ради

                                                                         від 19 січня 2022 року № 11

Положення

про порядок проведення конкурсу з надання послуги з вивезення  твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

 

1.Загальні положення

 

1.1. Дане  Положення розроблено  відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні  послуги» від 09.11.2017 року,постанови Кабінету Міністрів України  від 16.11.2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року  № 1070 «Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами»  та інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення  конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин,ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4.  Основними принципами проведення конкурсу є:

-відкритість  процедури організації та проведення  конкурсу;

-доступність  інформації про  конкурс;

- об'єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- проінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття , що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

  • конкурсна документація -комплект документів. які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;
  • конкурсна пропозиція -комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;
  • організатор конкурсу - виконавчий комітет Мирненської селищної ради;
  • учасник конкурсу - суб'єкт господарювання ,що подав конкурсну пропозицію.

Інші  поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про житлово-комунальні  послуги».

        2.Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

2.1.Організація  і проведення конкурсу здійснюються виконавчим комітетом Мирненської селищної ради.

2.2.Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію.

2.3.Конкурсна документація затверджується  рішенням виконавчого комітету Мирненської селищної ради.

2.4.Організатор конкурсу створює комісію, склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Мирненської селищної ради.

2.5. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.6.Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення  про  проведення конкурсу, яке повинно містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4,7-9,13 пункту 5. Постанови  №1173 від 16.11.2011 року.

2.7.Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.8.Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом 3-х робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.9. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів  до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

2.10. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту  конкурсної  документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом  трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.11. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної  документації,  про  що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді  повідомляє  усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

2.12. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів.

3.2. Конкурсна  пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті,  на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли  після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти  до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції.

4. Проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та у часі, які передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників  конкурсу або уповноважених

ними осіб, що з'явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та  місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин: 

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією; 

-  конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 

-встановлення факту подання  недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення; 

-учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом  або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 

-неподання конкурсних пропозицій; 

-відхилення  всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся,  його  організатор  письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його  прийняття  всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

5.Визначення переможця конкурсу та укладання договору.

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом

4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається  тому  учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

Рішення про результати  проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.3. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як  п'яти  робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній  території  населеного  пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення  побутових  відходів  на певній території населеного пункту,  повинен становити 12 місяців,  після чого організовується і проводиться новий конкурс.

5.5. Не пізніше ніж за два місяця до припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту  проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів  на  території, визначеній таким договором.

 

6. Розгляд спорів

6.1. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 


 

Погоджено:

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради та ЖКГ                                                      Віталій НІКОЛАЄВ

 

Секретар виконкому                                                       Майя ПЕРШИНА

 

 

 

 

Додаток №2 

                до рішення виконкому

                Мирненської селищної ради  

                від  19.01.2022 року № 11

 


 

Склад

конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Мирненської громади (крім приватного сектора).

 

 

Ніколаєв Віталій Вікторович

–  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та ЖКГ, голова комісії.

Єрьоменко Вікторія Сергіївна

–  депутат Мирненської селищної ради, секретар комісії.

 

 

 

Члени комісії:

Сімейко Лілія Василівна

– староста Преображенського старостинського округу

Масюткін Андрій Миколайович

-депутат Мирненської селищної ради

Шевченко Людмила Миколаївна

-депутат Мирненської селищної ради

Мартюк Артур Володимирович

- депутат Мирненської селищної ради  

Сімейко Олег Валерійович

– депутат Мирненської селищної ради

Коваленко Ольга Михайлівна

-спеціаліст по земельним питанням другої категорії, інженер-землевпорядник.

 

Курбанова Тетяна Миколаївна

-депутат Мирненської селищної ради, спеціаліст по земельним питанням другої категорії, інженер-землевпорядник.

Безсалова Тетяна Миколаївна

-провідний фахівець відділу нагляду за санітарним законодавством Скадовського управління ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області

Кекутія Дато Шалікович

-майстер з благоустрою

 

Погоджено:

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради та ЖКГ                                                      Віталій НІКОЛАЄВ

 

Секретар виконкому                                                       Майя ПЕРШИНА


 

Додаток №3 

                до рішення виконкому

                Мирненської селищної ради

                від  19.01.2022 року № 11

 

Конкурсна  документація  по  проведенню конкурсу з  визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

Зміст.

1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу.

2. Підстава для проведення конкурсу

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

5. Перелік документів, які подаються учасником  конкурсу для підтвердження відповідності учасника  встановленим кваліфікаційним  вимогам.

6.Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

7. Характеристика території де повинні надаватись послуги з вивезення побутових відходів.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій.

9. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій

10. Терміни надання конкурсних пропозицій , а також місце, день та час розкриття конверту з конкурсними пропозиціями.

11. Зразок заяви на участь у конкурсі.

12. Довідка про транспортні засоби, якими будуть вивозитися тверді побутові відходи  на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

 

1. Найменування,місце знаходження організатора конкурсу.

1.1. Виконавчий комітет Мирненської селищної ради, 75822 вул. Шевченка, 33 смт Мирне Каланчацький району Херсонська область.

2. Підстава для проведення конкурсу

2.2.Відповідно до статті 21 Закону України “Про відходи».

3. Місце, дата і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектору).

3.1. Місце: 75822 вул. Шевченка, 33 смт Мирне Каланчацький району Херсонська область (адмінбудівля Мирненської селищної ради), кабінет заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та ЖКГ.

3.2. Дата та час проведення конкурсу: __________________________________

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

4.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців;

4.2.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових та великогабаритних  ремонтних відходів, що утворюються на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

4.3.Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території Мирненської громади ,технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально-обладнаних транспортних засобів.

4.4.Вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів  на території Мирненської громади (крім приватного сектору) за 1 куб.м.

4.5.Обов'язкова погрузка твердих побутових відходів.

4.6.Досвід роботи на території України не менше 2-х років з надання послуги вивезення твердих побутових відходів.

4.7.Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості  достатній для надання  послуги  з  збирання та вивезення твердих побутових відходів  на території Мирненської громади (крім приватного сектору) відповідно  до вимог  нормативних документів.

4.8.Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

5. Перелік документів, які подаються учасником Конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

5.1. Заява на участь у Конкурсі (форма заяви додається)

5.2. Копія Статуту або іншого установчого документу.

5.3. Балансовий звіт суб'єкту  господарювання за останній звітний період.

5.4 Довідка з податкового органу про відсутність заборгованості за податковими зобов'язаннями  та платежами станом на момент подачі конкурсної документації.

5.5 Довідка–характеристика спеціально обладнаних транспортних засобів (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

5.6. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуги з перевезення твердих побутових відходів  за останній рік ;

5.7.Копії технічних паспортів на спеціально обладнані  транспортні засоби та довідки про проходження ними  технічного огляду.

5.11.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості, про підприємство:

а) реквізити ( адреса юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б)  керівництво (посада, ім'я по-батькові, телефон для контактів);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма

5.13.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

5.14. Договір на право власності  чи оренди (суборенди) земельною ділянкою, де буде здійснюватись захоронення  твердих  побутових  відходів; 5.15. Довідка складена у довільній формі про згоду на укладання договору  на технічне обслуговування  та утримання  в належному стані контейнерів для збору побутових відходів.

5.17.Розмір тарифу на вивезення твердих побутових відходів , що утворюються на території Мирненської громади (крім приватного сектора) за 1 куб м;

5.18. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів),виданих іншими установами, повинні бути завірені в установленому законодавством порядку ;

б) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його відповідності  кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

6. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

Орієнтовні річні обсяги накопичення відходів:

- на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» від 30.07.2010 року № 259.

- послуги повинні надаватися з урахуванням розміру території згідно з маршрутами транспортних засобів та схеми розташування контейнерних майданчиків міста;

- дотримання графіка вивезення побутових та негабаритних відходів, погодженого з органом місцевого самоврядування;

7. Характеристика території,  де повинні надаватись послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора).

Кількість будинків багатоквартирного житлового фонду-20 з них:

  • 5 поверховий 1 будинок;
  • 2 поверхові – 19 будинків.

Площа житлового фонду-  8135,6 м2

характеристика під’їзних шляхів - асфальтоване та тверде грунтове дорожнє покриття .

8. Вимоги до конкурсних пропозицій.

8.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

8.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу в письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

8.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів передбачених конкурсною документацією.

8.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

8.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті. На якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

8.6. Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином несе учасник.

8.7. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована. Мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

9. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій

Пропозиції учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

 Кваліфікаційні вимоги                                      Критерії відповідності

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів ), що утворюються на території Мирненської громади (крім приватного сектора)

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів - твердих, великогабаритних, ремонтних

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються.

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

 

 

2. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

 

 

 

 

3. Вартість надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора)

 

 перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

4. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад  два  роки

 

 

5. Забезпечення прибирання              перевага надається учасникові, який забезпечить

контейнерних майданчиків після      прибирання  контейнерних майданчиків після  вивезення відходів                   вивезення відходів

 

                                                                 

- У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визнається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за умови участі в голосуванні не менше половини складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

У разі необхідності (неякісний друк документу або інші випадки, які унеможливлюють перевірку відповідності учасника кваліфікаційним вимогам) організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам. Відповідальність за достовірність наданих документів та інформації, яка надана в цих документах, затверджених підписом і печаткою учасника, несе  учасник конкурсу.

10. Терміни та місце надання конкурсних пропозицій , а також місце, день , час розкриття конверту з  конкурсними пропозиціями.

Місце надання конкурсних пропозицій: 75822 вул. Шевченка,33 смт Мирне Каланчацького району Херсонської області (адмінбудівля Мирненської селищної ради).

Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк подачі  конкурсних пропозицій :   ________________________ 

11. Зразок заяви на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Мирненської громади (крім приватного сектора)

 

 

 

 

Погоджено:

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради та ЖКГ                                                      Віталій НІКОЛАЄВ

 

Секретар виконкому                                                       Майя ПЕРШИНА

 

 

 

 

Голові конкурсної комісії

________________________

________________________

             (повна назва )

 

__________________________

(юридична адреса)

 

                                                                                       тел. _________________________ 

 

 

Заява

_____________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

 

згоден взяти участь у Конкурсі  з визначення виконавця послуг  з вивезення  твердих побутових  відходів  на території Мирненської ТГ (крім приватного сектора) на умовах, визначених організатором конкурсу.

         До заяви додаються такі документи:

 

Заява подана                                                            «_____»____________20___р.

______________                                           М.П.   ________________________

(підпис заявника)                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Рекомендована форма  заповнюється   учасником  та  надається  у складі  конкурсної пропозиції.

12. Довідка про транспортні засоби, якими будуть вивозитися тверді побутові відходи  на території Мирненської громади (крім приватного сектора)

№ з/п модель та марка машин та механізмів рік випуску пробіг, км Стан (в робочому стані, потребує ремонту, інше) знос, % власне чи орендоване об’єм кузову

коефіцієнт ущільнен

ня твердих побутових відходів

вид палива (бензин/

дизель/газ) та норма витрат палива, л/100км
                   
                   

______________                                           М.П.   ________________________

(підпис заявника)                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

Рекомендована форма  заповнюється   учасником  та  надається у складі  конкурсної пропозиції.

 

      Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах. Повідомлення про анулювання пропозиції може надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

      До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника, повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.

 

 

Погоджено:

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради та ЖКГ                                                      Віталій НІКОЛАЄВ

 

Секретар виконкому                                                       Майя ПЕРШИНА

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь