Мирненська громада
Херсонська область, Скадовський район

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 41-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

Дата: 22.03.2023 14:53
Кількість переглядів: 269

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерству культури та інформаційної політики подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

у місячний строк розробити, видати та подати Міністерству культури та інформаційної політики акти стосовно виконання плану заходів;

подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про виконання плану заходів;

забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідні роки, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 55


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 41-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

Найменування пріоритетного завдання

Найменування заходу, спрямованого на досягнення пріоритетних завдань

Строк виконання

Відповідальні  за виконання

Ціль 1. Посадові особи державних органів, установ та організацій системно здійснюють інформаційну взаємодію (комунікацію) щодо реформ, спрямованих на реалізацію стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та практичної цінності для суспільства їх результатів. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року (далі - Стратегія) визначено отримання таких очікуваних результатів:

Забезпечення повного і всебічного розуміння стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції посадовими особами державних органів, установ та організацій, їх обізнаності щодо мети, змісту та перебігу реформ у рамках євроатлантичної інтеграції України, усвідомлення необхідності і важливості таких реформ. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

1. Запровадження механізму міжвідомчої координації інформаційної взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції України

1) утворення при Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України міжвідомчої робочої групи з координації виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії

січень 2022 р.

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

2) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з координації виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії при Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України

щокварталу

-“-

 

3) забезпечення надання до МКІП аналітичних висновків про суть, стан та отримані або очікувані результати від заходів і рішень у сфері євроатлантичної інтеграції України для формування аналітичного дайджесту

постійно

МКІП
центральні органи виконавчої влади  інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації

 

4) формування аналітичного дайджесту в електронній формі про суть, стан та результати виконання заходів з інтеграції України до НАТО для подальшого розповсюдження у штаб-квартирі НАТО, серед посольств держав - членів НАТО в Україні, закордонних дипломатичних установ України в державах - членах НАТО, а також посадових осіб державних органів, установ, організацій

щокварталу

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
державні органи, представники яких входять до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України (за згодою)

2. Впровадження системи навчання посадових осіб державних органів, установ, організацій, місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції

1) визначення потреб центральних органів виконавчої влади, інших заінтересованих державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції та їх професійному навчанні

щороку, II квартал

НАДС
центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації

 

2) розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня знань посадових осіб державних органів, установ, організацій, місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції на основі відповідного щорічного дослідження за єдиною методологією

щороку, IV квартал

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

3) забезпечення розроблення та затвердження програм підвищення кваліфікації для посадових осіб державних органів, установ, організацій, місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції, зокрема у форматі онлайн-курсу з питань євроатлантичної інтеграції, та його розміщення на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” та інших освітніх порталах

III квартал 2022 р.

НАДС
МКІП
Мінцифри
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

4) інформування державних органів про наявні навчальні програми в НАТО та державах - членах НАТО для посадових осіб державних органів, установ, організацій, місцевого самоврядування України та надання сприяння в участі у таких програмах, а також стажуванні у відповідних органах НАТО та держав - членів НАТО

щокварталу

МЗС
Мінрегіон
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи (за згодою) установи, організації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

3. Розроблення та забезпечення поширення інформаційно-довідкових матеріалів для посадових осіб державних органів, установ, організацій та місцевого самоврядування

підготовка навчально-методичних матеріалів з питань євроатлантичної інтеграції України

щороку

НАДС
МКІП
Мінрегіон
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Міноборони
МВС

Досягнення державними органами, установами та організаціями, залученими до виконання заходів з реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, спроможностей системно та узгоджено здійснювати інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції з різними цільовими аудиторіями. Це забезпечується виконанням таких пріоритетних завдань:

4. Проведення моніторингу спроможностей державних органів, установ та організацій щодо здійснення взаємодії (комунікації) з питань євроатлантичної інтеграції з різними цільовими аудиторіями

1) організація і проведення моніторингу комунікаційних спроможностей державних органів, установ та організацій

II квартал 2022 р.

II квартал 2024 р.

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

2) проведення аналізу результатів моніторингу комунікаційних спроможностей державних органів, установ та організацій з метою підвищення їх спроможності здійснювати взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції

III квартал 2022 р.

III квартал 2024 р.

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

3) розроблення та поширення рекомендацій щодо оптимізації та підвищення спроможності державних органів, установ та організацій щодо комунікації з питань євроатлантичної інтеграції

-“-

-“-

5. Запровадження державними органами, установами та організаціями уніфікованих підходів до висвітлення питань євроатлантичної інтеграції

1) напрацювання стратегічного та оперативного наративу комунікації з питань євроатлантичної інтеграції для державних органів, установ та організацій з подальшим його оновленням відповідно до потреб

II квартал 2022 р.

МКІП
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)
МЗС
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (за згодою)
Центр протидії дезінформації (за згодою)

 

2) включення стратегічного та оперативного наративу щодо комунікації з питань євроатлантичної інтеграції до інформаційних повідомлень, виступів, доповідей речників та уповноважених представників органів державної влади

постійно

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

Здійснення посадовими особами державних органів, установ та організацій систематичної та системної інформаційної взаємодії (комунікації) щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ і заходів у рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

6. Запровадження державними органами, установами та організаціями єдиного і обов’язкового підходу до збору, аналізу інформації та оприлюднення звітності з питань євроатлантичної інтеграції

1) розроблення системи моніторингу реалізації та ефективності виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії та впровадження порядку збору і аналізу інформації

лютий 2022 р.

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

2) впровадження системи моніторингу поточної діяльності та результатів здійснення інформаційної взаємодії (комунікації) в рамках виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії та впровадження порядку збору і аналізу інформації

щокварталу

центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

 

3) підготовка та проведення аналізу звітної інформації залучених державних органів, установ та організацій про виконання заходів щодо інформаційної взаємодії (комунікації) євроатлантичної інтеграції

щороку

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

7. Забезпечення державними органами, установами та організаціями інформаційної взаємодії (комунікації) через офіційні веб-сайти

1) розроблення та забезпечення функціонування єдиної веб-платформи про євроатлантичну інтеграцію України

II-IV квартали 2022 р.

-“-

 

2) забезпечення наповнення єдиної веб-платформи про євроатлантичну інтеграцію України актуальною інформацією

постійно

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

 

3) забезпечення наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади інформацією про головні події, прийняті рішення та заходи у сфері євроатлантичної інтеграції, а також роз’яснення щодо їх значення для суспільства, отриманих або очікуваних результатів

постійно

центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

 

4) проведення моніторингу функціонування та наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади інформацією про євроатлантичну інтеграцію

кожного півріччя

МКІП
Держкомтелерадіо
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Ціль 2. Посадові особи місцевого самоврядування розуміють зміни, що відбуваються в державі у зв’язку із реалізацією стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, та здійснюють інформаційну взаємодію (комунікацію) з територіальними громадами з метою забезпечення їх поінформованості щодо практичної цінності таких змін. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів:

Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ у рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та їх спроможності здійснювати інформаційну взаємодію (комунікацію) із зазначених питань з територіальними громадами. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

8. Забезпечення ефективної взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

1) забезпечення координації дій між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань інформаційної взаємодії (комунікації) євроатлантичної інтеграції

щокварталу

МКІП
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
обласні, Київська міська держадміністрації

 

2) проведення регулярних зустрічей між представниками територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань комунікації перебігу реформ в рамках євроатлантичної інтеграції

щокварталу

центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані державні органи (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації

9. Підвищення спроможностей органів місцевого самоврядування інформаційно взаємодіяти (комунікувати) з громадами щодо реформ євроатлантичної інтеграції

1) розроблення та поширення рекомендацій для посадових осіб місцевого самоврядування щодо нейтралізації поширених в громадах негативних стереотипів і упереджень щодо євроатлантичної інтеграції та підвищення їх рівня знань у зазначеній сфері

III квартал 2022 р.

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації

 

2) забезпечення включення до програм підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування модулів щодо євроатлантичної інтеграції та інформаційної взаємодії (комунікації) з євроатлантичної інтеграції

III квартал 2022 р.

НАДС
Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації

 

3) розроблення, виробництво та поширення серед органів місцевого самоврядування навчальних та інформаційно-довідкових матеріалів (он-лайн, аудіовізуальних, друкованих) з питань євроатлантичної інтеграції

щокварталу

МКІП
Мінрегіон обласні,
Київська міська держадміністрації

Налагодження системної, своєчасної і всебічної інформаційної взаємодії (комунікації) між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо змісту стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, відповідних реформ та заходів із зазначених питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

10. Здійснення центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують політику євроатлантичної інтеграції, комунікаційних заходів, що відповідають потребам громад

1) проведення центральними та місцевими органами виконавчої влади спільних заходів і консультацій з органами місцевого самоврядування під час розроблення та планування проведення заходів щодо євроатлантичної інтеграції

-“-

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації

 

2) організація стажувань для посадових осіб місцевого самоврядування України у подібних органах держав - членів НАТО та обміну досвідом з такими органами

кожного півріччя

МЗС
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

3) поширення стратегічного та оперативного наративу щодо комунікації з питань євроатлантичної інтеграції для органів місцевого самоврядування

постійно

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації

Ціль 3. Засоби масової інформації забезпечують висвітлення актуальної інформації про реалізацію стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів:

Забезпечення поінформованості представників засобів масової інформації про зміст стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та відповідні реформи, насамперед у рамках річних національних програм. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

11. Забезпечення представників засобів масової інформації, популярних блогерів повною і достовірною інформацією щодо євроатлантичної інтеграції

1) регулярне проведення тематичних комунікаційних заходів (брифінгів, прес-конференцій, інтернет-конференцій) щодо мети, змісту, перебігу та результатів заходів з реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції

-“-

центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації

 

2) забезпечення медійного висвітлення офіційних заходів, зустрічей між представниками України та НАТО (організація брифінгів, підходів до преси, спільних прес-конференцій)

-“-

МЗС
Міноборони
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

3) поширення серед представників засобів масової інформації дайджесту про євроатлантичну інтеграцію України

щокварталу

МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

4) організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий матеріал у засобах масової інформації про практичну користь для громадян України внутрішніх трансформацій України на шляху до членства в НАТО; організація візиту до штаб-квартири НАТО для ознайомлення переможців зазначеного конкурсу з роботою органів НАТО

щороку

Держкомтелерадіо
МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МЗС

Ціль 4. Українське суспільство розуміє цінність стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та підтримує пов’язані з ним зміни. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів:

Підвищення рівня розуміння українським суспільством стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та основних реформ із зазначених питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

12. Проведення досліджень щодо визначення рівня поінформованості та підтримки українським суспільством євроатлантичної інтеграції України, а також ефективності реалізації інформаційної взаємодії (комунікації)

1) проведення соціологічного дослідження з метою отримання інформації про оцінку базового рівня підтримки та поінформованості суспільства про державну і галузеву політику у сфері євроатлантичної інтеграції та перебіг відповідних реформ

II квартал 2022 р.

Держкомтелерадіо
МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)

 

2) включення до регулярних багатоцільових опитувань населення стосовно перебігу внутрішньодержавних реформ питань щодо підтримки та поінформованості суспільства про євроатлантичну інтеграцію України (за групами суспільства)

щороку

Держкомтелерадіо
МКІП
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

13. Створення та реалізація загальнонаціональних інформаційних кампаній, присвячених євроатлантичній інтеграції України

розроблення та проведення комунікаційної кампанії з метою висвітлення та популяризації реформ у рамках виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО

-“-

 

Держкомтелерадіо
МКІП
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

14. Розроблення та впровадження підходів з протидії дезінформації, ворожій пропаганді та нейтралізації негативних стереотипів щодо євроатлантичної інтеграції

1) проведення дослідження стосовно проблематики (практичних проявів) дезінформації, ворожої пропаганди та негативних стереотипів щодо НАТО та євроатлантичної інтеграції України

IV квартал 2022 р.

IV квартал 2024 р.

МКІП
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)
Мінветеранів
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (за згодою)
Національний університет оборони імені Івана Черняховського (за згодою)
Національна академія СБУ (за згодою)
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС (за згодою)

 

2) розроблення рекомендацій з протидії дезінформації, ворожій пропаганді та нейтралізації негативних стереотипів щодо НАТО та євроатлантичної інтеграції України

I квартал 2023 р.

I квартал 2025 р.

МКІП
Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою)
Мінветеранів
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (за згодою)
Національний університет оборони імені Івана Черняховського (за згодою)
Національна академія СБУ (за згодою)
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС (за згодою)

Формування позитивного сприйняття українським суспільством стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

15. Виготовлення та поширення аудіовізуальної та іншої інформаційної продукції з питань євроатлантичної інтеграції

1) розроблення загальнонаціональної айдентики євроатлантичної інтеграції України і її поширення для використання органами державної влади, залученими до євроатлантичної інтеграції України

III квартал 2022 р.

МКІП
Держкомтелерадіо інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

 

2) створення та розміщення на офіційних веб-сайтах та сторінках у соціальних мережах інформаційних матеріалів у різних форматах про мету, суть, прогрес виконання і результати проектів та програм, які реалізуються в Україні за підтримки НАТО, у співпраці з Центром інформації та документації НАТО в Україні

постійно

Міноборони
МОН
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

 

3) створення інформаційних матеріалів у різних форматах про реформування Збройних Сил за стандартами НАТО та розміщення їх на офіційних сторінках у соціальних мережах, а також поширення такої інформації серед особового складу Збройних Сил, у військових навчальних закладах

-“-

Міноборони

 

4) виготовлення та розміщення у громадських місцях інформаційної продукції з питань євроатлантичної інтеграції

-“-

МКІП
Держкомтелерадіо обласні, Київська міська держадміністрації державні підприємства (за згодою)  органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

5) виготовлення та розповсюдження під час тематичних заходів сувенірної продукції з євроатлантичної тематики (ручки, блокноти, зошити, листівки, торбинки тощо), зокрема із символікою України та НАТО

постійно

МКІП
Держкомтелерадіо інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

16. Проведення публічних заходів з питань євроатлантичної інтеграції

1) проведення виставок за тематикою євроатлантичної інтеграції

щороку

МКІП
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи (за згодою)

 

2) організація публічних заходів за участю високопосадовців України та НАТО, спрямованих на обговорення прогресу України у сфері реформ, розвитку співпраці України та НАТО, а також спільної протидії безпековим загрозам

-“-

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МКІП
МЗС
Міноборони

 

3) проведення уроків, виховних годин, бесід, диспутів, конкурсів творчих робіт, інформаційних марафонів для здобувачів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) вищої освіти щодо євроатлантичної інтеграції

-“-

МОН
МКІП

 

4) розроблення методичних рекомендацій щодо викладання питань євроатлантичної інтеграції у старших класах закладів загальної середньої освіти

III квартал 2022 р.

МОН
МКІП

Ціль 5. Міжнародна спільнота розуміє і підтримує стратегічний курс євроатлантичної інтеграції України та відповідні реформи з цих питань. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів:

Посилення взаємодії з державами - членами та державами - партнерами НАТО щодо публічної та практичної підтримки політичними лідерами таких держав євроатлантичної інтеграції України. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

17. Налагодження регулярної та системної комунікації з політичними лідерами та особами, які впливають на прийняття рішень у державах - членах та державах - партнерах НАТО, щодо результатів реформ, пов’язаних із євроатлантичною інтеграцією України

1) забезпечення регулярного інформування дипломатичних представництв України за кордоном про результати реформ, пов’язаних із євроатлантичною інтеграцією України

постійно

МЗС

 

2) забезпечення інформування політичних лідерів та осіб, які впливають на прийняття рішень у державах - членах та державах - партнерах НАТО, про результати реформ, пов’язаних із євроатлантичною інтеграцією України, під час робочих та офіційних візитів, публічних та дипломатичних заходів у державах - членах і державах - партнерах НАТО

-“-

-“-

Підвищення рівня обізнаності громадян держав - членів і держав - партнерів НАТО щодо стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції України, відповідних реформ та заходів із зазначених питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

18. Налагодження постійного, системного інформування громадян держав - членів та держав - партнерів НАТО про результати реформ, пов’язаних із євроатлантичною інтеграцією України, передусім через засоби масової інформації (соціальні мережі, експертне середовище)

1) систематичне проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з інформування про результати реформ, пов’язаних із євроатлантичною інтеграцією України, за участю журналістів та представників експертних кіл держав - членів НАТО

постійно

МЗС

 

2) забезпечення на регулярній основі дипломатичних установ України у державах - членах і державах -партнерах НАТО інформаційними та презентаційними матеріалами/ продуктами щодо успіхів реформ євроатлантичної інтеграції

щороку

МЗС
МКІП
Держкомтелерадіо

 

3) забезпечення використання стратегічного та оперативного наративу з питань євроатлантичної інтеграції під час підготовки до виступів, доповідей, переговорів за участю представників дипломатичного корпусу України

II квартал 2022 р.

МЗС
МКІП

 

4) забезпечення використання загальнонаціональної айдентики Україна - НАТО в інформаційних матеріалах та повідомленнях, що, зокрема, розміщуються на офіційних веб-сайтах МЗС та закордонних дипломатичних установ та їх офіційних сторінках в соціальних мережах

III квартал 2022 р.

МЗС

 

5) забезпечення проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування громадян держав -членів НАТО про успіхи реформ у напрямі євроатлантичної інтеграції України, зокрема у рамках виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО

кожного півріччя

МЗС
МКІП

 

6) налагодження постійної та регулярної взаємодії між державними органами, установами, організаціями України та представниками держав - членів НАТО з метою обміну інформацією, створення та поширення спільних комунікаційних продуктів щодо завдань та результатів діяльності в межах євроатлантичної інтеграції державних органів, установ та організацій

постійно

центральні органи виконавчої в

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь